top of page

Provozovatel

 

Black House Tattoo s.r.o 

Sídlo: Turnovská 477/6, 180 00, Praha, IČO: 04385322

Copyright 2017 Black House Tattoo s.r.o. 

Zpracování osobních dat

Pro elektronickou komunikaci

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email, Jméno a příjmení, Telefon, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem komunikace s klienty a tvoření nabídky.

Pro souhlas se zákrokem

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Bydliště, Datum narození, Email, Jméno a příjmení, Telefon, 3 měsíce po podepsání. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a tvorba požadavku klienta. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Bydliště, Datum narození, Email, Jméno a Příjmení, Telefon, 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a vedení účetnictví. Tyto údaje dále předáváme subjektům Světlana Prikazčiková.

Pro prohlášení zákonného zástupce

Vyplněním Vašich osobních údajů se BLACK HOUSE TATTOO s.r.o., se sídlem Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Datum narození dítěte, Jméno a příjmení dítěte, Jméno a Příjmení zákonného zástupce, Telefon zákonného zástupce, 3 měsíce po podepsání. Tyto údaje zpracováváme za účelem.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email i.sorokin@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti: BLACK HOUSE TATTOO s.r.o.,Turnovská 477/6, 18000 Praha 8.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. se sídlem Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email i.sorokin@seznam.cz nebo na sídlo naší společnosti:

BLACK HOUSE TATTOO s.r.o.
Křížkova 52/48
18600 Praha

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa

  • Otevíraná stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak BLACK HOUSE TATTOO s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Vyplnění formuláře

Vstupní formulář

Údaje byly získány od jiného subjektuNe

Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe

Právní titulPlnění smlouvy

Osobní údajeBydliště (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození(Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Místo narození(Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracováníevidence zaměstnance

Doba zpracovánípo dobu trvání pracovněprávního vztahu

ZpracovateléÚčetnictví

Právní titulZákonná povinnost

Osobní údajeBydliště (Osobní údaj), Číslo OP (Osobní údaj), Číslo účtu (Osobní údaj), Datum narození(Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Místo narození(Osobní údaj), Rodné číslo (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracováníevidence zaměstnance a zasílání mzdy na účet

Doba zpracování10 let

ZpracovateléÚčetnictví

PříjemciFinanční úřad, OSSZ, ZP

Souhlas se zákrokem

Údaje byly získány od jiného subjektuNe

Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe

Právní titulPlnění smlouvy

Osobní údajeBydliště (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracovánívyřízení a tvorba požadavku klienta

Doba zpracování3 měsíce po podepsání

Právní titulZákonná povinnost

Osobní údajeBydliště (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracováníVyřízení objednávky a vedení účetnictví

Doba zpracování10 let

ZpracovateléÚčetnictví

Prohlášení zákonných zástupců

Údaje byly získány od jiného subjektuNe

Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběAno

Právní titulOprávněný zájem

Osobní údajeDatum narození dítěte (Osobní údaj), Jméno a příjmení dítěte (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Telefon zákonného zástupce (Osobní údaj)

Účel zpracování

Doba zpracování3 měsíce po podepsání

Kategorie: Online komunikace

Emailová komunikace

Údaje byly získány od jiného subjektuNe

Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe

Právní titulOprávněný zájem

Osobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracováníKomunikace s klienty a tvoření nabídky

Doba zpracování2 roky

Kategorie: Webový formulář

Webový formulář

Údaje byly získány od jiného subjektuNe

Záznam obsahuje informace o nezletilé osoběNe

Právní titulOprávněný zájem

Osobní údajeEmail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracováníKomunikace s klienty a tvoření nabídek na míru

Doba zpracování2 roky

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pondělí, 16. července, 2018.

bottom of page